ΚΕΘΕΑ
brochure & leaflet

Overview

Στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδόσεων του "ΚΕΘΕΑ", μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε ένα έντυπο που να απευθύνεται στους γονείς και να τους προειδοποιεί για τυχόν ανησυχητικά σημάδια των εφήβων παιδιών τους όσον αφορά τα ναρκωτικά. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα έντυπο όσο γίνεται ευχάριστο παρ' όλη τη σοβαρότητα του θέματος που περιέχει. Το σπιράλ έντυπο εξελίσσεται σαν ένα μπλοκ σημειώσεων με σκέψεις νοήματα και προβληματισμούς, μέσα από έντονα χρώματα και απλές εικόνες.

In the context of informative publications "KETHEA", we were asked to create a brochure that appeals to parents and warn them about any worrying signs of their teenager children concerning drugs. Our goal was to create a pleasant brochure despite the seriousness of the matter it contains. The spiral bound brochure evolves as a note block with meanings, thoughts and concerns, through vivid colors and simple pictures.